Legal Information


"nutricanis" är ett märke av

Clovershell Ltd.
Emmanouel Roides Street, Kirzis Center, Block D, Office D25
3031 Limassol
Cyprus

Representerat av:
Stefan Butzal

Kontakt:
Telefon: 00800 - 1111 7777*
*Avgiftsfritt (Europeiska unionen)

E-mail:  kontakt@nutricanis.se

Handelsregister:
Företagsregister: Ministry of Commerce Industry and Tourism, Nicosia / Cyprus
Registreringsnummer: HE 258899

VAT-nummer:
CY10258899P, DE815444820


Ansvarig för innehållet:
Stefan Butzal

Källangivelser för de använda bilderna och grafiken:
Shutterstock | http://www.shutterstock.com


Ansvarsfriskrivning:

Ansvar för innehållet
Våra sidors innehåll har skapats med största omsorg. Dock kan vi inte ta något ansvar för innehållets korrekthet, fullständighet och aktualitet. Som tjänsteleverantör är vi enligt § 7. avsn. 1 TMG ansvariga för det egna innehållet på dessa sidor, allt enligt den allmänna lagstiftningen. Enligt §§ 8 till 10 TMG är vi som tjänsteleverantörer dock ej skyldiga att övervaka överförd eller lagrad främmande information eller utreda omständigheter som tyder på en olaglig verksamhet. Skyldighet att ta bort eller spärra informationen enligt den allmänna lagstiftningen påverkas inte. Får vi reda på några olagligheter i samband med den främmande informationen kommer vi att ta bort sidornas innehåll omgående.

Ansvar för länkar
Vår websajt innehåller länkar till externa websajter där vi inte har något inflytande på innehållet. Därför kan vi inte heller ta något ansvar för detta främmande innehåll. För de länkade sajternas innehåll är den respektive leverantören eller operatör av satjerna ansvarig. De länkade sajterna kontrollerades i samband med att länkarna gjordes. Det kunde inte fastställas något olagliga innehåll när länken sattes. Att permanent kontrollera innehållen på de länkade sajterna är inte möjligt om det inte finns konkreta bevis till en olaglighet. Får vi reda på några olagligheter i samband med länkarna kommer vi omgående att ta bort dem.

Upphovsrätt
Verksamhetsutövarens verk och innehåll på dessa sidor är föremål för den tyska upphovsrätten. En kopiering, bearbetning, distribution och alla former av utnyttjande utanför upphovsrättens gränser krävs att författaren eller upphovsmannen ger sitt skriftliga medgivande. Att ladda ner och kopiera dessa sidor är bara tillåtet för ett privat bruk, ej kommersiellt. Om innehåller på denna sida ej har skapats av websajtens operatör så gäller upphovsrätten för tredje part. Innehåll som kommer från tredje part markeras. Skulle du ändå upptäcka något upphovsrättintrång så ber vi dig att kontakta oss. Får vi reda på något upphovsrättsintrång så kommer vi omgående att ta bort det innehållet.